Centrum HiLASE

Ochrana Know-How – Zajištění ochrany i s malým týmem

Centrum HiLASE je špičkové vědecké výzkumné centrum Fyzikálního ústavu AV ČR. Zaměřuje se na vývoj vysoce výkonných diodově čerpaných pevnolátkových laserů, které využívány pro širokou škálu špičkových průmyslových aplikací. Příklady jsou laserové zušlechťování povrchů (Laser Shock Peening), testování odolnosti optických součástí (Laser Induced Damage Threshold) a laserové mikroobrábění.

Hlavním úkolem GREYCORTEX bylo zajištění IT bezpečnosti a bezchybného chodu počítačové sítě Centra HiLASE.

  • Zamezení potenciálním krádežím dat/​informací
  • Zabezpečení sítě nad rámec stávající klasické ochrany
  • Schopnost analýzy bezpečnostních incidentů
  • Vizualizace všech zařízení a komunikace
  • Zajištění síťové ochrany stávajícím IT personálem

Výzvy

Zabezpečení unikátních dat a informací, které mají v případě Centra HiLASE takřka nevyčíslitelnou hodnotu, vyžaduje robustní ochranu sítě. K existujícím klasickým nástrojům z oblasti endpoint security bylo nezbytné připojit detekci pokročilých vnějších i vnitřních hrozeb nezávislou na jejich předchozí znalosti. Důležitým požadavkem byla i vizualizace všech zařízení a identifikace jejich komunikace. Vše bylo nezbytné zajistit prostřednictvím stávajících interních IT specialistů bez nutnosti dalších investic do lidských zdrojů.

„Věděli jsme, že chceme zlepšit naši bezpečnost a jsme spokojeni, že jsme vybrali GREYCORTEX Mendel. Mnohonásobně jsme zvýšili bezpečnost a jeden člověk dokáže dělat práci tří lidí. Kromě toho můžeme všechno zabezpečovat interně. Pokud nastane problém, díky řešení Mendel, lze jednoduše zjistit, kde se dané zařízení nachází a snadno podniknout potřebné kroky k nápravě.“ 
Richard Tůma, IT Manager

  • Zabezpečení sítě proti moderním, pokročilým hrozbám
  • Plná viditelnost sítě a komunikace
  • Schopnost používat výsledné řešení stávajícími lidskými zdroji
  • Dodržení rozpočtu i stávající velikosti IT týmu

Výsledky

Především díky širokým možnostem detekce, vizualizace a v neposlední řadě i jednoduché obsluze, dokázal GREYCORTEX Mendel zajistit plnění všech požadavků na síťovou bezpečnost. Centru HiLASE se výrazně zvýšila odolnost vůči moderním sofistikovaným hrozbám a získalo i požadovanou síťovou viditelnost. Malý počet členů IT oddělení není problémem, každý člen týmu je schopen najít požadovanou informaci o síťovém provozu a zareagovat. Velice přínosný byl pro klienta také dodržený rozsah finančního plnění daný rozpočtem, nasazení v termínu, vše bez vedlejších negativních efektů.