GREYCORTEX Mendel

První krok k ochraně průmyslových sítí

Průmyslové sítě jsou často zranitelné vůči cíleným i náhodným kybernetickým hrozbám. Nemusí se jednat jen o útok s katastrofickými důsledky, i drobná porucha nebo špatná konfigurace může vážně narušit běžný provoz.

GREYCORTEX Mendel se svým ICS a SCADA modulem nabízí pokročilý průmyslový dohledový systém (IDS), založený na hloubkové analýze paketů (DPI) provozu průmyslových sítí. Pomocí tradičních detekčních technik, pokročilé umělé inteligence a strojového učení odhaluje Mendel běžné i nezdokumentované kybernetické útoky, neobvyklé chování, zranitelnosti a chybné konfigurace.

Mendel v OT – Info Sheet

Hlavní výhody

– Řešení pro eliminaci OT hrozeb a rizik

– Viditelnost IT i OT aktiv

– Snižuje čas a zdroje na zabezpečení ICS/SCADA sítí

– Snadné nasazení i provoz, výsledky uvidíte hned první den

– Jednotné řešení pro monitorování průmyslové sítě i IT infrastruktury
 

Eliminace hrozeb a rizik díky hloubkové viditelnosti

Získejte perfektní přehled o zařízeních a jejich komunikaci v ICS/SCADA sítích, protokolech, prostředích, o souvisejících zranitelnostech a rizicích v kombinaci s detekcí hrozeb a ověřování souladu s vnitřními politikami.

Komplexní přehled o síti

Nepřetržité monitorování chování sleduje dodržování politik a upozorní na jakoukoliv anomálii, rychlý vhled do sítě ukáže vaše aktiva, jejich detaily a zranitelnosti. 

Efektivní a flexibilní monitorování

Mendel snižuje komplikovanost zabezpečení OT prostředí. Snadno se nasazuje a provozuje, zároveň ho zvládnou používat i menší týmy s omezenými zdroji.

Detekce hrozeb a rizik

Systém vás upozorní na detekované bezpečnostní události jak v IT, tak v OT prostředí, a okamžitě je vám zobrazí včetně všech detailů.

Průmyslová výroba

Výrobní podniky může zasáhnout nahodilý i cílený útok, který může mít vliv například na dodací lhůty, výslednou kvalitu výrobků, a tím i na dobrou pověst firmy. Řada kybernetických hrozeb navíc přichází z IT sítí, proto má význam využít systém, který dokáže monitorovat provoz v OT i IT prostředí.

Díky GREYCORTEX Mendel získáte:

 • přehled a podrobné informace o všech aktivech v síti – to vám umožní porozumět prostředí, určit priority, a následně posoudit stávající zabezpečení a rizika;
 • identifikace IT i OT aktiv – díky automatickému tagování můžete rychle nasadit vlastní sadu detekčních pravidel pro hlubší dohled i vyhodnocení rizik;
 • zjednodušení komunikace IT a OT týmů mimojiné i díky frameworku Mitre ATT&CK;
 • prevenci průniku – integrace s firewallem umožní zablokovat vysoce rizikový provoz, a pomůže tak rychle reagovat na nenadálé situace.

GREYCORTEX Mendel identifikuje rizika a poskytuje přehled o datových tocích a zařízeních v průmyslových sítích.

Kritická infrastruktura

Stále více zařízení a průmyslového vybavení uvnitř kritické infrastruktury je propojeno s klasickými IT sítěmi, a tím i s vnějším světem. To zvyšuje rizika napadení a zároveň ztěžuje jejich ochranu.

GREYCORTEX Mendel vám pomůže:

 • znát vaši infrastrukturu do posledního detailu – budete vědět o všech zařízeních ve své síti a díky mnoha podporovaným OT protokolům k nim dohledáte i podrobné informace;
 • pochopit rizika každého zařízení ve vaší síti – Mendel nahlásí známé zranitelnosti (CVE a CPE), nepovolené způsoby komunikace i potenciální chybné konfigurace;
 • propojit tým odpovědný za technologickou síť a tým IT bezpečnosti – domluva například o nastavení firewallů tak, aby do infrastruktury nepronikal vysoce rizikový provoz, bude zase o trochu snazší;
 • odhalit slabá místa v infrastruktuře.

GREYCORTEX Mendel je komplexní nástroj, který vyhovuje potřebám IT i OT sítí a ulehčuje (spolu)práci bezpečnostním týmům, které zajišťují chod, stabilitu a nepřetržitý provoz technologických sítí.

Doprava

Dopravní prostředky jsou stále více řízené daty a přidávání dalších digitálních komponent do dopravních systémů zvyšuje složitost, a tím i potenciální zranitelnost infrastruktury. Pro hackery jsou snadným cílem zejména nové komunikační a bezdrátové kanály.

Pomocí GREYCORTEX Mendel získáte:

 • jasný přehled o aktuálním stavu bezpečnostní situace všech systémů na dispečinku i na palubě dopravních prostředků,
 • informace o odstínění OT systémů od IT infrastruktury – která zařízení jsou zapojená záměrně, která neúmyslně a která vůbec,
 • upozornění na bezpečnostní události a jejich okamžité zobrazení.

Digitalizace a propojení IT a OT prostředí v dopravě přináší řadu výzev v ochraně před kybernetickými útoky a GREYCORTEX Mendel je pomáhá řešit.