Empik

Ochrana know-how a osobních dat – Viditelnost síťového provozu – Posílení bezpečnostních politik

Skupina Empik je lídrem v oblasti e‑commerce v Polsku a zároveň provozuje více než 300 kamenných prodejen. Portfolio produktů prodávaných společností Empik je velmi široké, od knih, audioknih, elektroniky a novin až po zboží pro domácnost nebo vstupenky na kulturní akce. Na konci roku 2021 společnost zaznamenala více než 9 milionů uživatelů a zákazníků.

Výzvy a potřeby zákazníka

Pro zajištění hladkého chodu fungování firmy je potřeba chránit její know-how i informace o uživatelích, s kterými je spojeno obrovské množství dat. Zákazník proto hledal řešení pro ještě spolehlivější ochranu svých systémů proti kybernetickým hrozbám, než dosud měl. 

Hlavním cílem takového nástroje mělo být zvýšit bezpečnost zákazníků i samotné skupiny Empik a odhalit hrozby již na úrovni sítě, zkrátka najít řešení, které pracuje jako „pár očí navíc“, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 • Rozsáhlá a složitá infrastruktura rozprostřená na několika lokalitách
 • Zajistit viditelnosti do sítě zákazníka
 • Ochránit osobních údaje uživatelů
 • Zabránit úniku a ztráty know-how

„Bez Mendela bychom se o některých úspěšných kybernetických útocích ani nedozvěděli.“ 

(Piotr Wąchała, IT Security Manager, Empik S.A.)

Řešení

Potřeby zákazníka vyřešilo nasazení GREYCORTEX Mendel, které je sleduje veškerou komunikaci v rámci sítě. Systém dokáže odhalit podezřelou síťovou komunikaci a zablokovat ji. Výsledkem je odhalení útoků na organizaci ještě před jejich úspěšným provedením. Systém je navíc připraven i na náhlé zvýšení provozu, protože je schopen monitorovat provoz o rychlosti až 20 Gbit/​s.

 • GREYCORTEX Mendel jako nástroj pro každodenní práci týmu kybernetické bezpečnosti.
 • Mendel využívá ve své práci i tým spravující infrastrukturu pro monitorování výkonu sítě.

„GREYCORTEX Mendel splnil všechny naše požadavky. Vážíme si také partnerského přístupu společnosti MCX, který nám pomohl řešení implementovat.”

(Piotr Wąchała, IT Security Manager, Empik S.A.)

Výsledky

Výsledkem nasazení je výrazné zvýšení bezpečnosti síťového provozu a získávání kompletních informací o toku dat. GREYCORTEX Mendel monitoruje u zákazníka bezpečnost sítě a pomáhá analyzovat události, konfigurovat síťové politiky nebo vyhledávat chyby v nastavení sítě. Například během dvoutýdenního síťového auditu s GREYCORTEX Mendel objevil interní tým zákazníka stále funkční přístupy k systémům, které již měly být zakázány.

Všechny výsledky dostává zákazník prostřednictvím přehledných tabulek a grafů. Díky personalizovaným pravidlům má Empik Group také možnost cíleně sledovat provoz a klíčové síťové události. Nástroj posiluje zabezpečení všech vrstev síťové infrastruktury a poskytuje podrobný přehled o síti a analýzu provozu.

 • Dokonalý přehled o síťové infrastruktuře a komunikaci v ní probíhající
 • Včasné odhalení bezpečnostní rizik, chybných konfigurací nebo porušování bezpečnostních zásad
 • Identifikace zranitelností
 • Detekce běžných i cílených a pokročilých kybernetických útoků
 • Snadná analýza bezpečnostních incidentů