Městská část Praha 1

Protected Data

Městská část Praha 1 zabezpečuje už řadu let své systémy různými bezpečnostními produkty. V návaznosti na rozvoj kybernetických útoků na úřady veřejné a státní správy v roce 2020, se zástupci Prahy 1 rozhodli své kybernetické zabezpečení posunout o úroveň výš.

  • Zvýšit kybernetické zabezpečení svých systémů. 
  • Zjistit vlastní bezpečnostní potřeby a parametry infrastruktury.
  • Zajistit profesionální bezpečnostní dohled v počátcích užívání vybraného bezpečnostního řešení.

Výzvy: Zjištění stavu sítě

První setkání s GREYCORTEX Mendel proběhlo na Městské části Praha 1 v rámci objednávky analýzy stávajícího stavu bezpečnosti infrastruktury. Ta pomohla internímu bezpečnostnímu týmu ujasnit si potřeby pro plánování dalšího zabezpečení a zodpovědět otázky týkající se stavu sítě – například množství zpracovávaných dat nebo velikosti síťových toků.

Po měsíčním nasazení řešení Mendel byla vypracována auditní zprávu se zjištěnými skutečnostmi a doporučeními dalších opatření.

„​​Předmětem dodání je systém služby a technologie pro analýzu síťového provozu a bezpečnostní monitoring, který okamžitě identifikuje bezpečnostní rizika a události. Na uvedeném systému oceňujeme zejména transparentnost toků na síti a rychlou indikaci potenciálních kybernetických hrozeb.“

Ing. Miroslav Pavliš, vedoucí Odboru informatiky

  • Vytvoření řešení na míru potřebám zjištěným v síťové analýze.
  • Schopnost detekce běžných i pokročilých hrozeb.
  • Předcházení provozním problémům.
  • Dostupná historie síťové komunikace a detekovaných bezpečnostních události v řádu několika měsíců pro naplnění požadavků ZoKB.
  • Pravidelné reportování stavu infrastruktury.
  • Postupné ladění a nastavení produktu pod dohledem partnera.
  • Zaškolování interního bezpečnostního týmu zkušenými konzultanty.

Výsledky: Služby k podpoře provozu

Aktuálním dodavatelem řešení Mendel pro Městskou část Praha 1 je společnost Rexonix s.r.o., partner firmy GREYCORTEX pro ČR, který poskytuje řešení na míru dle parametrů naměřených v předchozí analýze sítě.

Městská část Praha 1 společně s produktem Mendel využívá také konzultační služby uvedeného partnera, v rámci nichž dostává každý měsíc reporty o dění v síti a jejím stavu a má k dispozici konzultace od bezpečnostních expertů.

Z počátku využívala Městská část Praha 1 nejvyšší formu služby bezpečnostního dohledu. V rámci této služby získávala veškerou podporu k nastavení a vyladění produktu i zaškolení interního týmu. Tím se interní tým Městské části Praha 1 postupně seznámil s možnostmi produktu tak, aby postupně mohl jeho správu a užívání převzít do vlastní režie.

V okamžiku, kdy se Městská část Praha 1 osamostatní, si může od partnera firmy GREYCORTEX jednou za čas vyžádat jednorázový audit. Partner tak ověří, zda Mendel řádně funguje a zda v infrastruktuře zákazníka nedošlo ke změně parametrů, které by vyžadovaly nasazení další sondy nebo rozšíření licence řešení.