Y Soft

Zabezpečení duševního vlastnictví – Jedno řešení pro IT i bezpečnostní týmy

Y Soft je globální společnost, která poskytuje řešení pro podnikový tisk a správu digitálních dokumentů se zaměřením na efektivitu a udržitelnost nákladů. Společnost Y Soft má své sídlo a výzkumné a vývojové zázemí s vlastní výrobou v Brně, pobočky má po celém světě. S více než 14 000 zákazníky ve 120 zemích je Y Soft předním poskytovatelem inteligentních řešení a automatizace každodenní práce.

 • Monitorování síťové komunikace, včetně připojení VPN, používání sítě TOR a stahování bittorrentů
 • Zajištění rychlého vyšetřování incidentů
 • Vynucování dodržování bezpečnostních zásad
 • Řešení problémů se sítí
 • Okamžitá upozornění na jakékoli anomálie nebo narušení kybernetické bezpečnosti

Výzvy: Ochrana sítě a zajištění jejího efektivního provozu

Jako velká a respektovaná společnost potřebuje Y Soft chránit své inovativní know-howpověst značky. Společnost tak neustále vylepšuje svá bezpečnostní opatření, aby byla síť chráněná před moderními hrozbami a zároveň byl zajišten její efektivní provoz a výkon.

Za síťovou bezpečnost a její výkon jsou ve společnosti Y Soft zodpovědné dva týmy: tým kybernetické bezpečnosti a tým IT infrastruktury. Každý z nich má své specifické povinnosti a úkoly, přitom oba potřebují nástroj k efektivní práci.

Tým kybernetické bezpečnosti ve společnosti Y Soft potřeboval zajistit zejména bezpečnost firemních dat. K tomu tým potřeboval nástroj, který je schopný detekovat bezpečnostní hrozby i reagovat na události v síti a který by zároveň vizualizoval chování uživatelů – například používání prohlížečů TOR, upřednostňoval konkrétní události zabezpečení sítě před ostatními a v krátkém čase poskytoval přehled o stavu zabezpečení sítě. Tým také potřeboval dostávat okamžitá upozornění, pokud dojde ke kritickému bezpečnostnímu incidentu.

Tým IT infrastruktury ve společnosti Y Soft potřeboval zajistit, aby síť fungovala efektivně a spolehlivě a aby tým mohl rychle reagovat na případné problémy, které se v síťové infrastruktuře organizace vyskytnou. Pro výkonnější workflow IT tým potřeboval nástroj pro monitorování výkonu sítě, který by odhalil příčiny nárůstu provozu a anomálií, kontroloval přístupová práva, ověřoval, zda jsou připojení VPN spojení legitimní, a umožňoval řešit problémy.

Díky systému Mendel mi stačí pět minut denně na kontrolu naší sítě. Pokud si všimnu rizikového incidentu, mohu ho okamžitě prošetřit a najít jeho hlavní příčinu. Pokud vše vypadá dobře, mohu přejít k dalším úkolům. Oceňuji také přizpůsobitelná upozornění aplikace Mendel, která mi pomáhají efektivněji hospodařit s časem.

(Chief Technology Officer ve společnosti Y Soft)

Bez systému Mendel by bylo téměř nemožné identifikovat hlavní příčiny našich síťových problémů.

(Jaroslav Štefka, Senior IT Infrastructure Engineer ve společnosti Y Soft)

 • Zajištění integrity sítě a ochrany před potenciálními hrozbami
 • Rychlá identifikace problémů a komplexní vyšetřování s cílem najít příčinu
 • Zlepšení výkonnosti workflow díky podrobnému přehledu o síti
 • Efektivní řešení problémů v síti
 • Řízení přístupových práv a zajišťování bezpečnostních zásad
 • Relevantní a důležité informace vždy po ruce prostřednictvím vlastních ovládacích panelů

Výsledky: GREYCORTEX Mendel zvyšuje integritu a zabezpečení sítě

GREYCORTEX Mendel byl nasazen do brněnské centrály, navíc s jedním virtuálním senzorem v kanceláři v USA. Oba zmíněné týmy jsou schopné zajistit, aby síť zákazníka fungovala s maximální efektivitou a byla chráněna před potenciálními hrozbami (výkonnostními i bezpečnostními), což zajišťuje integritu sítě.

Mendel umožňuje týmu IT bezpečnosti identifikovat a řešit problémy dříve, než způsobí významné škody. Tým může provádět komplexní šetření pro nalezení příčiny problémů, a identifikovat ohrožená firemní aktiva, jako jsou servery, databáze, aplikace, cloud a další zařízení. Díky nastavitelným dashboardům mají vždy po ruce potřebné informace, aniž by je museli neustále vyhledávat a filtrovat. Denní reportyokamžitá upozornění umožňují rychlé řešení problémů a díky nim není nutné aplikaci sledovat celý den.

Tým IT infrastruktury může s pomocí nástroje GREYCORTEX Mendel zkoumat, která zařízení nebo aplikace způsobují přetížení sítě, a zjišťovat, zda pochází z interních nebo externích zdrojů. To umožňuje týmu efektivněji diagnostikovat problémyřešit potíže se sítí. Kromě toho může tým kontrolovat přístupová práva, odhalovat porušení bezpečnostních zásadnacházet chybné konfigurace.