Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

Soulad s právními předpisy – Zabezpečení více poboček

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, založená v roce 1990, se se svými téměř sedmdesáti právními a daňovými specialisty řadí mezi největší advokátní kanceláře v České republice. Poskytuje komplexní právní a daňové poradenství tuzemským i zahraničním podnikatelským subjektům a konkuruje velkým mezinárodním advokátním společnostem. KŠB byla opakovaně vyhlášena právní firmou roku v České republice dle hodnocení nezávislých hodnotících institucí Who’s Who Legal a Chambers and Partners.

  • Zabezpečení důvěrných informací proti hrozbám a špionáži
  • Viditelnost standardních i soukromě připojovaných zařízení
  • Kontrola nad komunikací, včetně komunikace s vnějším světem
  • Nasazení pro sídlo i pobočky, s ovládáním z jednoho centra

Výzvy

Advokátní kancelář potřebovala zajistit bezpečnost firemní sítě, důvěrných informací o klientech a veškeré komunikace. Současně bylo nezbytné zajistit soulad s požadavky na ochranu osobních dat – směrnicí GDPR – a ochránit síť před pokročilými hrozbami a špionáží. Podstatnou součástí zadání byla kontrola nad interní i externí komunikací. Klient aktivně hledal moderní a efektivní nástroj pro síťovou bezpečnost. Požadavkem bylo i distribuované nasazení na centrálu a pobočky, s možností vše řídit centrálně. 

„V advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík bereme potřeby našich klientů velmi vážně. Od nejmenších po největší, všichni naši zákazníci spoléhají na to, abychom si udrželi důvěru v záležitostech, v nichž je zastupujeme. Chápeme, že se hrozby stávají čím dál sofistikovanějšími a útoky na advokátní kanceláře čím dál častějšími, ale s nasazeným řešením GREYCORTEX Mendel v naší síti jsme schopni bránit se mnohem efektivněji než předtím a udržet rozhodující důvěru klientů a zároveň náš klid.“

  • Splněny všechny požadavky na zajištění ochrany důvěrných informací a komunikace
  • Hlavní sídlo i regionální pobočky spravovány z jednoho centra
  • Malý tým zajišťuje bezpečnost v rozsahu kompetencí velkého týmu
  • Zajišťování informací potřebných pro soulad s právními předpisy na ochranu dat 

Výsledky

Kancelář používá GREYCORTEX Mendel All-in-One. Mendel je primárním nástrojem na monitoring rozsáhlé firemní sítě, která se nachází v několika městech, a poskytuje požadované informace ze vzdálených poboček do centrály hlavního sídla. Řešení poskytuje robustní bezpečnostní a detekční schopnosti a umožňuje menšímu bezpečnostnímu týmu zvládnout práci velkého bezpečnostního významu. Součástí je i detekce hrozeb, viditelnost zařízení a zpětná analýza příčin incidentů z jednoho místa.