Krajský úřad – Olomoucký kraj

Služba bezpečnostního dohledu

Protože prudký nárůst kybernetických hrozeb zvýšil úroveň ohrožení sítě Krajského úřadu a její integrity, rozhodl se ji Krajský úřad zmodernizovat a lépe chránit celou infrastrukturu. A to zejména s ohledem na hodnotu a význam sítě, která zajišťuje hladký chod mnoha kritických systémů. 

  • Zajistit plynulý provoz kritické sítě 
  • Znát všechna potenciální i aktuální rizika 
  • Zlepšit celkovou funkčnost a zabezpečení sítě 
  • Zvládnout správu sítě a její ochranu i s omezenými zdroji

Výzvy

Důležitou součástí projektu modernizace bylo výrazné posílení zabezpečení sítě bez nutnosti rozšíření IT týmu. S ohledem na omezené zdroje stávajícího týmu bylo zřejmé, že nasazení produktu GREYCORTEX Mendel s využitím služby monitoringu bezpečnostních událostí je nejlepším možným přístupem – zkušený externí tým specialistů zajistí nepřetržité sledování bezpečnosti v síti Krajského úřadu a bez prodlení informuje interní tým v případě, že dojde k bezpečnostní události představující významnou hrozbu. Toto řešení by navíc splňovalo rozpočtová očekávání bez dalších nákladů nebo nutnosti rozšíření stávajícího týmu.

  • Prevence bezpečnostních a provozních incidentů 
  • Rychlá reakce na události ohrožující bezpečnost 
  • Efektivní využití interního týmu
  • Dodržení rozpočtového rámce 
  • Pravidelný bezpečnostní reporting popisující rizika a jejich řešení

Výsledky

Díky produktu Mendel a související bezpečnostní službě je nově modernizovaná olomoucká infrastruktura plně chráněna a připravena reagovat na moderní kybernetické bezpečnostní hrozby. Bezpečnostní analytici společnosti GREYCORTEX monitorují síť, připravují pravidelné bezpečnostní zprávy, kde identifikují síťová rizika, a doporučují, jak je efektivně řešit. Neprodleně informují interní pracovníky Krajského úřadu o stavech a dějích, které by mohly vést k narušení provozu sítě. Snižují pracovní zátěž a umožňují internímu IT týmu dělat svou práci efektivněji. Řízené bezpečnostní služby GREYCORTEXu plní požadovaný účel bez kompromisů a současně umožňují dodržet plánovaný rozpočet.