Viditelnost je klíčem k ochraně našich sítí. Ale co přesně je viditelnost a proč je důležitá?

Perfektní viditelnost umožňuje mít neustálý přehled o tom, co se v síti děje. To znamená, že můžete průběžně ověřovat dodržování vašich interních pravidel, zásad i osvědčených postupů a zároveň okamžitě zaznamenat jakékoliv problémy s konfigurací, zranitelnosti nebo nesrovnalosti v bezpečnostních protokolech a chování uživatelů. Zjistíte také výkyvy ve výkonu sítě a služeb i v jejich dostupnosti.

Viditelnost vám umožní jednat preventivně a systematicky posilovat odolnost sítě vůči narušitelům. Zároveň zmenšíte potenciálním útočníkům manévrovací prostor. Uvidíte provoz ve všech relevantních lokalitách a segmentech sítě, ať už v místních sítích, na serverech nebo v cloudu.

Jak dosáhnout dokonalé viditelnosti?

Nástrojem, který vám může pomoci, je GREYCORTEX Mendel. Ten zajišťuje monitoring a vizualizaci veškeré komunikace v síti v reálném čase. Vytváří model chování vaší sítě a vizualizuje, která zařízení spolu komunikují, kdy a kolik dat odesílají a přijímají. V aplikaci Mendel se dozvíte podrobnosti o používaných protokolech pro komunikaci, včetně analýzy dat aplikací nebo identit uživatelů. Získáte tak podrobný kontext a další informace o bezpečnostních událostech a hrozbách.

Viditelnost je zásadní i při správě průmyslových sítí

Přesná a aktuální znalost toho, jaké prvky se v síti nalézají a jak spolu komunikují, je neocenitelná už jen z provozního hlediska. GREYCORTEX Mendel rozumí OT/SCADA komunikačním protokolům a vizualizuje i řídicí parametry jako jsou teplota, otáčky, napětí a další relevantní faktory, jejichž data jsou přenášena po síti. Tím získáte přehled o probíhajících procesech, a tím i další posílení prevence i možnost reagovat na abnormální události.

Mendel jde ve vizualizaci dat ještě o krok dál. Díky pokročilému filtrování, které využívá kombinaci velkého množství klíčových slov a logických operátorů, můžete každé zařízení a jeho komunikaci prozkoumat i do nejmenších detailů, a to i zpět do historie. Analýza hlavních příčin, vyhledávání hrozeb a řešení problémů v síti je tak snadné. To potvrzují i týmy SOC, pro které je Mendel neocenitelným nástrojem pro retrospektivní analýzy i preventivní aktivity.

Viditelnost je nezbytnou součástí kybernetické bezpečnosti a GREYCORTEX Mendel vám ji zajistí. Díky neustálému přehledu o dění ve vaší síti můžete zavést preventivní opatření, která posílí odolnost vaší sítě a ochrání ji před potenciálními útoky.